Notities bij: Guillielmus Mortaignie

buitenpoorter Kasselrij Kortrijk te Meulebeke van 1636 tot 1645: Guilliame Monteyne fa Anthone

L. Dercroix, gezinsfiches Meulebeke:
MORTAIGNE GUILLIAEME fs Antonius poorter 1638-45
LONCKE MARIA fa Jooris, 2e huwelijk met GUILLIELMUS DECEUNINCK
KINDEREN:
MORTAIGNE JUDOCA 1626, x met OLIVIER DECOCK, x met JOOS DEVOLDER, +12 jul 1698 72j uxor
MONTENS GUILLIAEME 20 feb 1636 Danijs Loncke in Hulste =22 feb 1636 Tanneke Vdmander ux Joos Loncke
?MORTAIGNE GEORGIUS x met JUDOCA BOSTINS
Scab Av 68 (1651) Guill Deceunynck getrouwd hebbende de wed v Guill Mortaigne ende in die qualiteit crediteur v eene rente v 2 p gr tjrs tot last vh 5e part van eene behuysde hofstede ende 5e part in de veltmeulen toebehoorende Joossijne Loncke fa Jooris, weduwe v Jooris Wante omme te verhaelen 't cap v deze rente met 4 jaar crois de dochter Joosijne gehuwd met Olivier Decok hertrouwd met Joos Devolder
LB 582