Notities bij: Paulus Poele

ss: Paulus De Schrijvere en Paula Bake. sepultus officio infimo, 80 jaar. geb Vande Poele, na huwelijk Poele.

Volkstelling 1748 Wijnendaele
Paulus Poele, stroodeckere, - Elisabeth Willaert syn huysvrauwe