Notities bij: Joannes De Neve

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 11 f. 185, aktedatum 12.5.1543
Jonkvrouw Katheline Matineye, weduwe van jonkheer Jan Adornes, in leven heer van Nyewerhove, poorter van Brugge, leent van dhr. Gabriel De La Coste, poorter van Brugge, tegen een rente van 9 pgr. een som van 154 pgr. bezet op 95 gem. 137 r. onder land, busch en meersch, zuid en zuidwest van de kerk, an zuid van den Daele, een stuk ghenaempt 't Cleen Luweghem (?), langs strate vanden goede ter Nieuwerburck naer Brugge; een stuk ghenaempt Stampaertbusch, den goede daer Kathelyne, weduwe van Jan De Neve wuent, de wallen van den goede ter Nieuwerburch, stuk land genaempt de Wallekens die men plach te heeten Calle Michiels hofstede rondomme bedolven, paalt ook aan de Curtrycschen heerwech ...