Notities bij: Adrianus Cockuyt

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 105, wezenregister, f. 90, akte 23.1.1581
+Cockuut Adriaen
x De Neve Pieryne fa Jan fs Morissen
voogden: Philips Pieter en Loys Aernoudt
kdn: Mayken, Pierynken en Janneken

SAB, wezenregister Sint-Jan boek 14 f. 317v, akte 15.4.1581
+ Adriaen Cockuut
x Pierine fa Adriaen De Neve
voogden: Pieter Philips, laat van den Houtschen te Brugge - Arnout Loys, poorter van Brugge te Oostkamp
kdn: Mayken en Pierinken.