Notities bij: Petronella Cockuyt

SAB, staten van goed I nr. 1199
Perynken fa Adriaen Cochuyt, poorteresse Brugge, +mei 1632
wde (2x) Jan Bogaert, kdn: (1) Hansken en (2) Thonynken, voogden: Maerten Bogaert - Franchoys Ramout
wde (1x) Pieter De Ruwe, kdn: (1) Frans, (2) Niclaeys, (3) Maeyken x Niclaeys Boussins = rendant, (4) Passchyne x Jan Zeebrouck
1/4 hofstede te Oostkamp, ver noord van de kerk, in de Reyackere, samen 15 g, gekomen uit successie van haar ouders, uitkoop in haar eerste huwelijk met Pieter De Ruwe
1/16 in een hofstede van 5 g., bewoond door Joannes Casaert
de kdn Pieter De Ruwe erfden van hun grootmoeder paterneel Prinken Roobaert 10 p. gr.
svg Jan Bogaert 17 sporcle 1624
Jan Van Zeebrouck jr. wordt betaald voor werk op de hofstede
meer lasten: 4 p. gr.