Notities bij: Judocus De Wulf

RAB, heerlijkheid Oostkamp register 16 f. 148, aktedatum 23 lauwe 1637
Joos De Wulf x Cathalyne De Nys, laeten van de heerlijkheid Erckeghem, verwisselen met Cornelis Vander Plancke: 4 gem. 206 r. (= 1/4 van 17 gem. 177 r. onverdeeld met Adriaen Goormachtigh) uit hofstede daer Jan Tacq woont op Erckeghem.