Notities bij: Judocus De Wulf

ondertrouw te Oostkamp op 12.8.1640, ondertrouw- en huwelijksgetuigen: ... Alleglave - Judocus De Wulf sr. - Pieter Vande Walle
doopheffers: (1) Passchasius Vande Plassche - Sara x Pieter Donné, (2) Franciscus Alleglave - Anna x Pieter De Wulf (= Anna De Neve), (3) Hieronimus Halleglave - Anna x Livinus Dobbelaere, (4) Cornelius Van Ryckeghem (= x Guillielma De Wulf) - Catharina x Judocus De Wulf, (5) Adrianus Phariseuw - Joanna Vande Kyndere

RAB, heerlijkheid Erckeghem register 2 f. 16, aktedatum 1.3.1686
Joos Peelman x Fransyncke dochter van Joos De Wulf, verkopen aan Mayken Alleglave, weduwe van Joos De Wulf: 5 gem. 225 r. zijnde 1/2 van 11 gem. 150 r. land uit een hofstede bij Erckeghemmeulen, groot geheel 46 gem. waarvan 1/2 behoort aan de koopster, die haar helft mede liet vercavelen. (+ legger met de verdeling van het huis, hofplaats en land) Gerecht door successie van Joos De Wulf.

idem f. 60 v, aktedatum 24.11.1689
Joos Peelman x Franchynken De Wulf verkopen aan Jacques Gailliaert laet van Beenem: 5 gem. 225 r. = 1/2 van 11 gem. 150 r. (andere 1/2 behoort Guilliame De Smidt), deel van een vercavelde hofstede groot geheel 46 gem. (de rest behoort G. De Smidt, Joos De Wulf en Joos Vanden Bussche, hoirs van Joos De Wulf en Marie Alleglave), eertijts 11 gem. 150 r. verstorven op zijn vrouw, waarvan 1/2 verkocht aan G. De Smidt. Volgt de verdeling van het huus, waer nu Joos De Wulf, de jonge woont. Gerecht na dood van Mayken Alleglave, haar moeder.