Notities bij: Passchasius Vanden Bussche

SAB, wezenregisters Sint-Jan boek nr. 18 f. 99
Joos Vanden Bussche zwoor vooght van Marcq en Jan fii Matheus Stappens x Marie Vanden Bussche int liquideren van de staet van goede van Passchier Vanden Bussche, 18.3.1670.
Brochten over de successie by toverlyden van Passchier Vanden Bussche huerlieden grootvader materneel, dat zy met 5 medehoirs ghemeene blyven in dhelft van een hofstede groot int gheheele 35 g. zynde leen ghehouden vande graeve van Ursele van syn leenhof Ten Torre in de prochie en heerlichede van Oostcamp, voorts 5 l. en 2 l. in deselve prochie.
Waer jeghens de weesen gemeene belast blyfven in 5 p. 5 sch. gr. soo veele de lasten excederen de liquide baten volghende de slot van rekeninghe.

idem f. 100
Joos Vanden Bussche vooght van Joosken, Anne, Marie, Passynken en Tonynken, kinderen van Passchier Vanden Bussche by Marie De Raet int liquideren van de staet van goede van Passchier Vanden Bussche fs Jan voor schepenen van weesen 18.3.1670
Ende brocht over de successie op deselve weesen vervallen by den overlyden van Passchier Vanden Bussche fs Jan hemlieden grootvader paterneel .... (idem als boven).

RAB, heerlijkheid Oostkamp bundel nr. 43, losse akten, aktedatum 5.7.1624
Verschenen voor het leenhof van dhr. Conraerd van Ursel: Edewaert Van Munckreede en Joanna Van Belle, poorter van Brugge, gerecht in een leen ten titel van ghifte door de bewaerster denominatie van wijlen Guilliaeme Van Munckreede, vader, verkregen van wijlen Francois Le Gillon en Cathelyne Vande Velde in 1607, verkopen aan Adriaen Van Ghistele en Passchier Vanden Bussche : een leengoed gehouden van de heerlijkheid ten Torre, groot 35 gem. 241 r. ant Beverhoutsvelt, op de zuidsijde van het velt, oost van kerk, metter zuidsijde an Walram Fontaine huus genaemt 't Leckercken. Medegecompareert Susanna Dhont, weduwe van Guilliame Van Munckreede.

SAB, staten van goed II nr. 2033
+Passchier Vanden Bussche fa Jan, poorter van Brugge, +Oostkamp 29.10.1669
wdr Marie Van Renterghem
kdn: (1) Joos, rendant, (2) Tanneken x Geeraert Scheurkens, (3) Janneken x Guilleame Willems, (4) Marie (+) x Mattheus Stappens, kdn: Marcus en Joannes, voogden: Joos VdB en Jan Stappens, (5) Cathelyne (+) x Jan Van Renterghem: Jacques, (6) Passchier (+) x Marie De Raedt, kdn: Anna, Marie, Passchynken, Joosken en Thonijnken
- 1/2 hofstede van 35 g. (ander 1/2 aan hoirs van Adriaen Van Gistel), leen gehouden van het leenhof ten Torre van graaf d'Ursel, daar de rendant woont
-1/2 van 10 l. (ander 1/2 idem), naast hofstede op het Beverhoutsveld.