Notities bij: Anthonia Bogaert

x (Oostkamp 30.4.1636) Joannes De Raet
xx Judocus Vanden Bussche fs Judocus

Stadsarchief Brugge, wezenregisters St. Jan nr. 20 f. 70, akte 31.1.1662.
Passchier Vanden Bussche en Nicolays De Rue voogden van Joos, Passchier en Madeleene; de 3 wezen van Joos (fs Passchier) Vanden Bussche x Anthonine (fa Jan) Bogaert
-de som van 40 p. gr.
ghemeen met Passchier (fs Passchier) Vanden Bussche x Marie (fa Jan) De Raedt en met Tanneken De Raedt. Marie en Tanneken fii Jan De Raedt x Anthonine (fa Jan) Bogaert
gronden te Oostkamp nabij het Blauw Kasteel, nabij Beverhoutsveld

Stadsarchief Brugge, staten van goed II nr. 1066
+Anthonine Bogaert fa Jan, poorteresse Brugge, +Oostkamp 1.6.1661
xx Joos Vanden Bussche fs Passchier, kdn: (1) Joos 12 j, (2) Maechdeleene 10 j, (3) Passchierken 4 j, voogden: Passchier Vanden Bussche fs Passchier - Niclaeys De Rue
wde Jan De Raedt, kdn: (1) Marie x Passchier Vanden Bussche fs Passchier, (2) Tanneken, voogden: Passchier Vanden Bussche fs Passchier en Niclaeys De Rue fs Pieter
x-contract voor notaris Vander Haeghen op 5.6.1645
gronden van haar kant: hofstede bij het Blauw Casteel naast het Beverhoutsveld
gronden van zijn kant: 1/6 in hofstede te Oostkamp van 14 g., andere delen aan zijn broer en zusters; gekomen van zijn moeder Marie Van Renterghem
pachten hofstede aan de Jacobinessen te Brugge
saldo: 92 p. gr.

RAB, heerlijkheid Oostkamp register 19 f. 25v, aktedatum 1663
Pieter Ryckaert x Anna De Raedt verkopen aan Joos Vanden Bussche 4 g. land in een hofstede = 1/9 van 40 g.. 8/9 behoren toe aan de koper en aan Passchier Vanden Bussche x Mayken De Raedt; de gronden komen van Anthonine Bogaert

idem f. 29
Joos Vanden Bussche x Pierine De Wulf, Passchier Vanden Bussche x Mayken De Raedt, de voogden van Joosken, Passchierken en Magdaleene Vanden Bussche fii Joos x Anthonine Bogaert; verkavelen hofstede van 40 g. bij Beverhoutsveld, gekomen van Jan De Raedt x Anthonine Bogaert.