Notities bij: Margaretha De Meyere

Website Familiekunde Meetjesland, Staten van Goed Maldegem, aktedatum 6 nov 1641
Staat Margriete DE MEIJERE wed. Jan STANDAERT + Adegem sept. 1641
R: Aernout STANDAERT oudste zoon, overgevende aan Laureijns, Boudewijn, Jan en Joost STANDAERT, voorts aan Lievijne fa Jan STANDAERT weduwe van Sacharias VAN HULLE, voorts Jooris GOETHALS geh. Susanne fa Jan STANDAERT, en voorts aan Gillis VAN LEEUWE als voogd nevens Aernout STANDAERT van de twee wezen van Cristoffels VAN LEEUWE bij Pierynken fa
Jan STANDAERT
Gronden van de overledene te Merendree, Zomergem en Bellem.
Zie staat van goed van haar man Jan STANDAERT d.d. 3 okt 1640
Hofstede te Adegem, Staelyser, tijdens huwelijk gekocht