Notities bij: Joannes Standaert

Website Familiekunde Meetjesland: Staten van goed Maldegem, aktedatum 3 okt 1640
Staat Jan STANDAERT + Adegem 25 jan 1640
Wed. Margriete DE MEIJERE
Hoirs: Aernout, Lauwereijns, Boudewijn, Jan en Joos STANDAERT; voorts aan SachariasVAN HULLE geh. Lievijne fa Jan STANDAERT en Jooris GOETHALS geh. Susanne fa Jan STANDAERT, mitsgaders Aernout STANDAERT voornoemd en Gillis VAN LEEUWE; voogden van Susanneken en Margriete de minderjarige kinderen van Cristoffels VAN LEEUWE bij Pierijnken fa Jan STANDAERT
Gronden van bezittige te Bellem, tijdens huwelijk verkocht
Gronden van overledene te Zomergem, sommige onverdeeld met Pieter DE MEYERE en Gheeraert STANDAERT
Gronden van de bezittige te Merendree en Zomergem
Gronden tijdens huwelijk gekocht te Adegem