Notities bij: Petrus Ballegheer

huwelijksgetuigen: Jacobus Ballegeer - Joannes De Brabandere
doopheffers: (1) Judocus Van Speybrouck - Maria Vermoortel (= x Oedelem 1643 met Jacques Ballegeer, tt Ballegeer Adriaen en Hendrijcx Geraert), (2) Pauwels De Lanssusere (= familielid van haar eerste man) - Jacquemine Versluys (= x Oedelem 1676 met Jacques Ballegeer, tt Versluys Charles en Ballegeer Jacques)

mogelijks overleden te Oedelem op 7.4.1680

RAB, wezenregisters Praet met Oedelem nr. 428, aktedatum 6.10.1689
+Ballegheer Pieter fs Jacques
x De Reytere Marie
kdn: (1) Marie (x 1694 Geeraert Vande Pitte), (2) Joosine
VP: De Lanssuyser Joseph, VM Ballegheer Pieter fs Adriaen