Notities bij: Joanna Rotsaert

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 20 f. 84, akte 26.11.1680
De erfgenamen van Pieter Symoens verkopen een woonhuis met 4 lijnen land, ver zuid van de kerk, nabij de heerlijkheid Erckeghem, paelend aan de Haeselaerstraete. Pieter Symoens verwierf dit huis door aankoop tav. Symoen Sabben en Cornelis Rotsaert.