Notities bij: Judoca Tjonck

Stadsarchief Brugge, wezenboeken Sint-Jan nr. 12 f. 221, aktedatum 2 lauwe 1547
+Jozine Tjoncx
x Pieter Wittenheins, ghezeit Meraels
wezen: Pier, Noudtkin, Babekin en Betkin. Gehuwde zus: Tanneken x Jan Zoorghe
voogden: Willem Vanden Dycke en Pieter Hansse
-hofstede te Oostkamp aan het Beverhoutsveld, 8 l., pachter: Lieven Van Anchelaere, belastingen aan het godshuis Vande Bogaerde te Brugge
-hofstede te Oostkamp aan het Beverhoutsveld, 53 g., waar ze wonen
-nog diverse landerijen te Oostkamp, waaronder 12 g. gekomen van Arnoudt Wittenheyns, ghezeit Meraels
-1/6 van een hofstede onder Rooden, gekomen van haar vader Gilles Tjonc
-3/4 van een hofstede op Beverhoutsveld, 2 l.
-1/5 van een bos te Oostkamp, onverdeeld met Pieter Hansse, Martin Wittenheins, Willem Cockuudt en de kdn van Pieter Cromrugghe
-1/3 van een hofstede van 4 l. te Oostkamp onder de heerlijkheid Erckeghem, gemeen met Pieter Hansse en Maertin Wittenheins
-diverse uitstaande renten
-saldo: 80 p. gr.
Borg voor de wezen: Jan Zoorghe en Adriaen Boudins