Notities bij: Petrus Wittenheyns

RAB, Wettelijke passeringen Oostkamp nr. 12 f. 93, aktedatum 1 ougst 1575
Pieter Olbrecht x Tanneken Wittenhyns, op hen verstorven bij het overlijden van Pieter Wittenheyns, verkopen aan Willem Van Renterghem, 3 g. in de hofstede waar Willem nu woont, genaamd 't Goed ten Poele, op het Beverhoutsveld, onverdeeld met Willem Van Renterghem x wde Andries Hoonghe, Jan Zoorghe, Pieter Hanssens, Pieter Wittenheyns en de weduwe Glaude Vander Mandele

idem f. 186v, aktedatum 4 nov. 1575
Glaude Vander Mandert x jonkvrouw Gheertrude Dammans, poorter van Brugge, leent aan Jozef Vutendaele, poorter van Gent, bezet op 12 g. land en bos (deel van een hofstede van 60 g., onverdeeld met de weduwe van Pieter Wittenheyns, genaamd 't Hof ter Poele, rondomme bedolven).