Notities bij: Petrus Vanden Berghe

SAB, wezenakten Sint-Jacob nr. 10 f. 123, akte 3.2.1546
Jan Peelaert en Bouwin Hanne voogden van Andriesekin, Sanderkin, Pierkin, Tannekin en Goolkin fii Pieter Vanden Berghe (+) x Lysbette Peellaerts
-2 huizen in de Geldmuntstraat
-1 huis in de Sint-Amandstraat
belast met renten tbv. Agneese Peelaert, wde Joos Brest en van Godelieve Vanden Berghe fa Pieter

bemerking: er waren zeker 6 kdn (zie verder). Meer dan waarschijnlijk is Clara meerderjarig (verklaard omdat ze gehuwd is).