Notities bij: Victor Van Meunickereede

SAB, Wezenregisters St.-Jan nr. 13 f. 113, akte 2.2.1557
Antheunis Van Muenickereede en Jan Vanden Berghe voogden van Willem, Jooren, Thuene, Goolken, Betken en Babeken fii Victor Van Muenickereede x Clara fa Pieter Vanden Berghe (+)
erfden 150 p. gr.
1558: Zelfde voogden van Goolken, Betken en Babeken brengen testament over van Pieter Vanden Berghe, hij schenkt aan Goelken en Betken elk 2 p. gr.; jonckvrouwe Agneese Peelaert, weduwe van de heer Joos Breyt schenkt aan Babeken 20 p.
1563: Antheunis Van Muenickereede en Francois Vander Biest voogden van Willem, Theune, Jooren, Godelieve, Betken en Babeken fii Victor VM x Clara VDB. De wezen erfden bij overlijden van Godelieve Vanden Berghe, vrouw van Roeland van Calesberghe, moeye van de wezen, een rente en een huis te Brugge
1568: Riebrecht Hedon en Bartholomeus Broot (?) voogden van Willeken, Tueneken en Jooren fii Vicot VM x Clara VDB. Wezen erfden bij overlijden van Lysbette fa Jacob Peelaert, weduwe van Pieter Vanden Berghe d'oude, grootvrouwe van de wezen 48 p. gr.

SAB, wezenregisters St.-Jan nr. 14 f. 454v, aktedatum jan . 1585
Guilleame Van Muenickereede en Francois De Dec.... voogden van Mathys, Maiken en Tanneken fii Victor Van Muenickereede d'oude by Lysbette Pauwels zijn tweede huusvrauwe.

SAB, wezenregisters OLV nr. 10 f. 211v / Sint-Niclaes 9 f. 49
Antheunis Van Muenickereede (+ voor 1581) x Anna Van Berchem: 1 kd: Liesbette. VP: Guilleame Van Muenickereede. Zij erft 1/9 van de erfenis van haar grootvader Victor VM. Zij erft in 1584 bij het overlijden van Tanneken Vanden Berghe, haer vaders moeders zustere, haar deel is 1/6 in 1/6.