Notities bij: Joannes Pantin

Robert Tanghe, De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614
Joannes Pantin (fs Pieter?) x ca 1542 .... Anna (hertrouwde ca 1570 met Wouter Van Moerkerke van Roeselare)
poorter voor 1550, schepen van 1548 tot 1552
kdn: (1) Joannes, x ca. 1565, Van Ryckeghem Maria fa Romanus, (2) Jaspar, xa 1565 Storme Anna fa Marcus, xx ca 1580 Van Hee Godelieve fa Gerardus, (3) Joanna x ca 1565 Flaneel Bartholomeus
Poortersboek 1614 art. 111: Tanneken vidua Jan Pantins, Hantgen, Jaspken en Jaentgen huere kinderen

Petrus Pantin x Van Ryckeghem Catharina fa Sander
wezerij f. 122, 11 oct. 1524
Markin, Hannekin, Mayken, Calleken ende Grietkin de kinderen van Pieter Pantin, die hy had by Kathelyne Van Ryckeghem fa Sander zyn wettelycke gezelnede; voogden Martin Pantin, schepen en Pieter Van Ryckeghem fs Sander