Notities bij: Judoca Soen

RAK, wezenregisters kasselrij Kortrijk nr. 56 onder Moorsele f. 4, aktedatum 22.11.1574
+Jossyne Tsoen
x Jacob De Jonckheere
kdn: Claisekin, Callekin en Sintkin
voogden: Jan De Joncheere fs Jan uit Pittem en Jan Tsoen fs Hendric uit Torhout.
de paternele goederen moeten verdeeld worden tussen met de drie gehuwde kdn uit vaders eerste huwelijk
gronden te Izegem, Lichtervelde en Zwevezele,
In 1575 erfden de wezen bij het overlijden van hun grootvader Hendrick Soen.