Notities bij: Germanus Vanden Bussche

buitenpoorter Kasselrij Kortrijk te Zwevezele van 1577 tot 1603
penningkohier Zwevele 1577: Vanden Bussche Germeyn fs Gilles pachter van hostelry 'Frans Schilt'
in 1601 VM van de wezen Adriaen Mahieu x Marie Bouchout fa Maerten (+)
x De Bouvere Marie fa Loys (+Zwevezele ca. 1614). Kdn: Germeyn (meerderjarig voor 1614) en Catheline (huwt in 1619 met Karel Maes fs Pieter). Haar VP was Willem De Laere fs Willem (+1614)