Notities bij: Egidius Vanden Bussche

1529-1578 buitenpoorter kasselrij Kortrijk te Zwevezele: Gillekin fs Germeyn fs Jacob Vanden Bussche
penningkohier Zwevezele 1577: eigenaar van een hofstede
penningkohier Zwevezele 1572: eigenaar van een hofstede Ten Hille
in 1568 VP van de wezen Philips Craeye (+) x Cathelyne Lauwers