Notities bij: Christianus Vanden Bussche

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 65 onder Zwevezele f. 2v, aktedatum 24.3.1602
+Christiaen Vanden Bussche
wdr Jossyne De Jonckheere fa Jacob, 'overleden vanden noot binnen Brugghe inden jaere 1583'
kind: Christiaen
VP: Germeyen Vanden Bussche fs Gilles (Zwevezele) en VM: Nicolaus De Jonckheere fs Jacob (Brugge)
-van vaders kant: part in diverse gronden en een drietal hofsteden te Zwevezele, medeeigenaars: hoirs Adriaen Mersschaert (meerder keren) Pieter De Laere, hoirs Simoen Tanghe
-van moeders kant gronden te Izegem (onverdeeld met zijn grootvader Jacob De Jonckheere), Egem, Zwevezele en Torhout (onverdeeld met de hoirs van Jan Soen fs Hendrick)
Vele eigendommen zijn vernield gedurende de godsdiensttroubelen
De wees erft in 1603 bij het overlijden van Jacob De Jonckheere, grootvader van de wees.