Notities bij: Martinus Hendrickx

RAB, staat van goed Brugse Vrije I nr. 1856; wezenakten Wynendaele nr. 404, f. 235v
Martinus Hinderyckx fs Jan x Cathelyne Sevenhant, +Torhout 8.11.1755
x Judoca De Wachtere fa Pieter x Josyne Lauwers
7 kdn, waarvan Pieter (zes kdn nalatend) reeds overleden is.
-gronden gekomen van zijn kant: 1/16 van 8 g. veld te Torhout
-pachten hofstede aan het kapitel van Torhout
-op de hofstede: 2 merries, 1 veulen, 3 vaarzen, 8 koeien, ...
-saldo: 261 p.

Volkstelling 1748 Wijnendaele
Martinus Hindryckx, gebruyckt 42 g. - Josyne Wachtere syn vrauwe - hun kdn: Joanne 24 j - Pieternelle 19 j - Martinus 17 j