Notities bij: Franciscus Dondeyne

Er zijn geen parochieregisters bewaard van Bikschote voor deze periode, wel klappers op de registers.