Notities bij: Judocus De Ruyck

doopheffers: (1) Oliverius Huijs - ....(beschadigd)na Beijens

toevoeging bij overlijden: 85 j