Notities bij: Guillielmus Van Peteghem

doopheffers: (1) Georgius Van Sluys - Maria De Blieck, (2) Simon Claeys - Joanna Smessaert

nota bij overlijden: 56 jaar