Notities bij: Alfred Achille Willem

met dank voor de informatie aan Patrick WILLEM, Logne, France.