Notities bij: Jacoba Tanghe

x Gilles Vanden Bussche: Gilles, Maerten en Jacquemine
cfr RAB, wezenboeken Kasselrij Kortrijk nr. 58 onder Zwevezele f. 5v. Voogden: Vanden Bussche Gilles fs Germein uit Zwevezele en Christiaen Tanghe fs Symoen uit Kortrijk.