Notities bij: Thomas Heyns

x Adriane Van Dycke fa Pieter (wde Pieter Goudsmit, zie deze genealogie)
xx Joanna Dhuuvettere fa Lieven

was bij overlijden hoofdman van Westkerke (cfr RAB, wezenregisters Brugse Vrije West nr. 16537 f. 185). Thomas Heyns fs Cornelius. Zijn schoonbroer Olevier Beernaert was telkens voogd van zijn weeskinderen.