Notities bij: Petrus Van Dycke

RAB, staten van goed Brugse Vrije nr. 1-22.682
Pieter Van Dycke fs Joos, +Eernegem 31.3.1622
x Janneken fa Jan Beyens
kdn: Pieter 19 j, Guilliame 17 j, Adriaeneken x Goudtsmet Pieter, Martynken 14 j, Neelken 6 j
voogden: Andries Vanden Heede en Adriaen Eyvin als vriendelycke deelieden hier gheropen
-samen gekocht een leen van 8 g. in Westkerke in wijk Eerneghembrouck
-van haar kant gekomen een hofstede van 25 g. 2 l. te Eernegem, aan de oostzijde hiervan ligt de weg van Middeweghe naar Watervalle
-samen gekocht 28 g., waarvan 22 g. tav Cathelyne Beyens, Grauwzuster te Brugge en ook 4 g. in dezelfde hofstede van Jacques en Adriaen Vande Weghe
-2 paarten, 2 veulens, 8 koeien, 3 vaarzen, 2 jaarlingen, 5 kalvers, 13 hennen, 2 zwijnen
-saldo 496 p.g.