Notities bij: Petrus Goudsmit

Ondertrouw op 4.6.1621, getuigen: Jan Brouckmeersch en Adrianus Van Dycke. Zij zijn ook getuigen bij het huwelijk.
doopheffers: (1) Jacobus Lamens - Catharina NN x Joannes De Klynck, (2) Judocus Henigheer - Anna NN x Petrus Van Dicke, (3), (4) Cornelius De Cuupere - Petronella Mooraert, (5) Carolus Tavernier - Catharina Staessens

RAB, wezenregisters Brugse Vrije 16532 f. 355
+Mayken fa Frans Thys, +Eernegem 6.2.1621
x Pieter fs Jan Goutsmit
kdn: Cathelyne 7 j en Perynken 3 j (4 j na moeder overleden).
voogden: Antheunis Stasens x Catherine Goutsmit (broer wdr) uit Eernegem en Jan Thys oom materneel uit Gistel
uit doopregisters: Catharina °Eernegem 2.11.1614 (doopheffers: Jacobus Maene en Catharine Goutsmet); Petrus °Eernegem 6.8.1620 (tt: Jacob Lamens - Catharina x Joannes De Klynck) +<1621

RAB, wezenregisters Brugse Vrije nr. 16533 f. 208, aktedatum 6.10.1634 - RAB, staten van goed Brugse Vrije nr. 1-20145
+Pieter Goutsmet fs Jan, +Eernegem sacramentsdag 1633 (= 30.5.1633)
xx Adriaene fa Pieter Van Dycke; kdn: Pieter 9 j, Tanneken 8 j, Joosynken 3 j en Adriaeneken 2 j; voogden: Antheunis Staessens x Catharine Goutsmet uit Eernegem en Pieter Van Dycke, oom uit Eernegem
wdr Mayken fa Frans Thijs; kd: Cathelyne
-erfde van zijn ouders 3 g. in een hofstede te Eernegem
-gekocht tijdens zijn 2e huwelijk 18 g. in dezelfde hofstede, bij uitkoop in 1626 van zijn broer en zussen: Michel, Adriaeneken x Samuel Wouterseune, Catharine x Anthone Staessens en Neelken x Jacques Mane
-kochten een hofstedeke van 2 l. te Eernegem
-voor elke wees: 14 p.gr.
toevoeging: Adriaene Van Dycke +Eernegem 25.1.1646, zij xx met Thomas Heyns, waarvan Thomas en Godelieve. Van haar kant kwam nog 4 l. land te Eernegem, deel bij uitkoop van Pieter, Guilleame en Cornelie Van Dycke (deze laatste x Bernaert Verulsier). Kocht in haar tweede huwelijk nog een hofstede van 7 g.