Notities bij: Cornelius Balthazar

?? x Geertrude fa Beernaert Hughes