Notities bij: Richardus Missuwe

RAB, wezenakten Brugse Vrije nr. 16535 f. 248 en RAB, staten van goed Brugse Vrije, nr. I - 18332, akte van 31.7.1648
+Rycquaert Messuwe fs Guilleame x Mayken fa Gilles Baert, + Koekelare 28.9.1647
x Loyseken fa Mailliaert De Grave
voogden: Guilleame Missuwe, oom te Moere en Jan De Grave, oom
kdn: Joos 17 j, Carel 14 j, Guilleame 12 j, Mayken 21 j; verder is er nog een meerderjarige broer Jan
-gronden gekomen van zijn vader Guilleame fs Matheus Missuwe: te Gistel, te Zevekote (onverdeeld met Guilleame Missuwe, Mayken Missuwe de wde van Carel Witvoet, de kdn van Christiaen fs Matheus Missuwe, de kdn van Jan De Corte x Janneken fa Matheus Missuwe, Joos Missuwe, Anthone Masiere x Elysabette Missuwe, Janneken fa Cornelis Missuwe wde Maillard Baert) en te Moere
-samen gekocht : gronden te Koekelare, waarvan 5 lijnen naast de hofstede toebehorende aan Eugenius Van Maldegem, waar Rycquaert overleden is. Verder ook twee hofstedekens te Moere, 2 g. land te Koekelare gekocht van Joos Missuwe (fs Guilleame) x Cathelyne fa Anthone Spilliaert en 4 g. te Westkerke gekocht van Janneken fa Mailliaert De Graeve de wde van Matheus Bodsaert (wonende te Lissewege)
-pacht hofstede te Koekelare aan Eugenius Ambrosius Van Maldeghem
-geld voor de wezen: 157 p.