Notities bij: Elisabeth Janssens

RAB, wezenakten Brugse Vrije 16542 f. 54, aktedatum: 20.6.1679 en RAB, staten van goed Brugse Vrijde nr. I -11961
+Elisabeth Janssens fa Herman fs Niclaeys, + Leffinge 28.7.1678
x Guilleame Missue fs Rycquaert
voogden: Carel Missue en Jacob Janssens, ooms
kdn: Pieter 13 j, Jacob 8 j, Guilleame 6 j, Carel 2 j
-gekomen van haar ouders Herman Janssens (+ 1656) x Cornelie fa Cornelis Balthasar (+1658), onverdeeld met Jacques en Tanneken Janssens: hofstede en gronden te Koudekerke (Fr. net over de grens), waar Pieter Janssens woont; een deel van een weide behoort nog toe aan Herman fs Cornelis Janssens
-gekomen van Cornelis Janssens fs Pieter fs Niclaeys (+Calis 13.3.1671) : een deel in voorschreven hofstede
-gekomen van haar moeder Cornelie fa Cornelis Balthasar: deel hofstede te Ghyvelde (Fr., juist over de grens), gepacht door Dierick Hendricx, nog gemeen met de kdn van Jan Sybrant, de kdn van Jan Baele en anderen
-samen gekocht 3 g. in een hofstede van 33 g. te Moere, onverdeeld met Carel Missuwe en (eerder) met Guilliame fs Guilliame Missuwe
-15 koeien, 6 jaarlingen, 4 tweejaarse vaarzen, 8 kalvers, 3 schapen (samen waard 151 p. gr.), 3 werkpaarden en een veulen (waard 103 p. gr.)
-pachten hofstede van 80 g. aan Robert Stoet
-voor de wezen 170 p. gr.
nog opmerkingen later: Pieter Joly x Mary fa Carel Missue wordt voogd ipv. Carel Missue, vader overleed te Leffinge op 17.1.1682, wees Pieter Missue + 1.1.1681