Notities bij: Guillielmus Missuwe

RAB, staten van goed Brugse Vrije 1 nr. 10813, akte 10.9.1682
Guilliame fs Rycquaert Missuwe, + Leffinge 17 januari 1682
wdr Elisabeth fa Gherman Janssens, haar svg passeerde op 20.6.1679. Kdn: Pieter, Jacob, Guilliame en Carel; voogden: Pieter Joly x Mary fa Carel Missuwe uit Leffinge en Jacob Janssens uit Stalhille
xx Cathelyne fa Jooris Lievens. Kd: Anthone 1 j; voogden: Pieter Joly en Anthone Reyns x Agata Janssens (= moeder wde) uit Snaaskerke
-gronden van zijn kant: 1/5 van een hofstede van 33 g. te Moere, onverdeeld met zijn broers en zus. Pachter hofstede: Pieter Baey
-gekocht tijdens zijn eerste huwelijk: 1 g. in vermelde hofstede. Bezitten ook nog delen van deze hofstede: zijn broer Carel Missuwe, Guilleame fs Guilleame Missuwe en anderen
-van zijn tweede vrouw gekomen: een part van een leen te Leffinge, gekomen van haar vader Jooris fs Joos Lievens; gronden te Leffingen
-4 paarden, 1 veulen, 17 koeien, 7 jaarlingen, 9 kalvers, 2 schapen, 3 varkens
-pachtten een hofstede aan wde Robert Stoet in Leffinge
-saldo 29 p.gr.

xx (Snaaskerke 1679) Catharina Angelina Lievens, waarvan Antonius Ferdinandus Missuwe °Leffinge 8.5.1681. Na het overlijden van Guillielmus Missuwe hertrouwde ze met Joannes Plochin (zie stamboom)