Notities bij: Maria Missiaen

RAB, staten van goed Brugse Vrije 1 nr. 18384
+Mayken fa Niclaeys Messiaen, vrijlatesse in Camerlinc, +Brugge september 1646
wde Joos Lyevens fs Thomas
voogden: Charel Lievens fs Thomas en Jacques De Schilder x Mayken fa Jan fs Niclays Messiaen (nicht overledene)
kdn: Jooris 18 j, Thomaes 16 j, Daneel 9 j, Pieter 6 j, Mayken 14 j, Barbelken 11 j
-gekocht leen 4 g., ver zuid van de kerk, west van de hofstede toebehorende aan dheer Robert De Schilder, waar deze overledene woonde
-van haar kant gekomen, van haar ouders Niclaeys Missiaen en Barbel Bavens, gronden te Willekenskerke (= Wilskerke), gemeen met Jacques fs Adam Missiaen en Jacques De Schildere causa uxoris.
-ze erfden gronden bij het overlijden van haar broer Adriaen Messiaen
-samen gekocht: gekocht van Adam Messiaen (broer overledene) x Godelieve fa Cornelis Marannes en van Cathelyne fa Jacques Michiels de weduwe van Jan Messiaen 1 g. land te Willekenskerke en wat grond te Leffinge
-Barbel Bavens heeft 4 jaar ingewoond bij haar dochter Maria Missiaen.