Notities bij: Georgius Lievens

RAB, staten van goed Brugse Vrije 1 nr. 4815, aktedatum 5.3.1667
+Jooris Lievens fs Joos, + Leffinge 19.6.1666, gewezen ontvanger Leffinge
x Agata Janssens fa Pieter
voogden: Jan Vande Watere (fs Jan) x Mayken fa Joos Lievens; Andries De Witte x Paulinken fa Niclays Andries (= dochter weduwe)
kdn: Jooris 12 j, Joosynken 10 j, Petronelle 7 j, Catharina Angelyne 5 j
-bezit een leen van 4 g. te Leffinge, gekomen van zijn vader Joos fs Thomaes Lievens, die het gekocht had in 1644
-gronden gekomen van zijn ouders bij uitkoop van (1) Thomas Lievens x Angela fa Anthone Langhespeye, (2) Mayken Lievens x Jan De Watere, (3) Danneel Lievens, (4) Barbara Lievens x Jan De Wintere
-bij de roerende goederen: een brouwketel en kuipen
-hengst, 2 merries, 22 koeien, 2 ossen, 1 stier, 9 kalvers, 2 veulens, 3 schapen
-er zijn nog schulden aan Mayken fa Niclais Andries van wezenpenningen
-saldo: 540 p. g.