Notities bij: Guillielmus Reubens

RAB, Heerlijkheid Oostkamp bundel nr. 156, nr. 772, akte 1619
+Wellem Ruebens
x Katheline Bruwaes
VP: Welleboort Sloc, later Franchois Ruebens (meer dan vermoedelijk hun broer), VM: Aernout Vanden Bussche
kdn: (1) Fraensche, (2) Joosken, (3) Welken, (4) Lowysken, (5) Pieryentge x Sloc Welleboort, (6) Vyentgen, (7) Gaekemyntgen, (8) Maeyken, (9) Kaetelyne (+) x De Boeysser Jan: Katelyne
Later werd in de rand een merkwaardige toegevoeging geschreven omtrent de kdn: (1) Joosken, (2) Guillaemken, (3) Loys, (4) Maeyken, (5) Perinken (+) x Willeboort Slocq: Kalleken en Taneken; voogden: Frans Ruebens en Lieven Slocq, (6) Cathelyne (+) x Jan De Boyse: Kalleken; voogden: Frans Ruebens en .... Bemerking: Frans zal meerderjarig zijn ondertussen.
-van zijn kant gekomen: een hofstede van 7 g. (geen plaats vermeld en 8 g. land te Knesselare
-5 koeien, 3 tweejaars rundvee, 1 jaarling, 1 kalf, 2 zwijnen, 4 bijenkorven, 5 hennen
-schulden, oa. tiendenpacht 1617 nog niet betaald gezien proces tussen de heer van St.-Joris en de gemeente Beernem/kerkmeester van Beernem

In het twingtigstepenningkohier van Knesselare uit 1571 vinden we Lowijs Ruebens, eigenaar van een hofstede van 150 roeden en van nog een perceel land van 5 gemeten.
In het tiendepenningkohier gebruikt Lowijs Ruebens diezelfde goederen nog altijd.
(zie W. Stevens, Analytische bewerking van de penningkohieren van Knesselare, 1994). bezorgd door Ronny Debbaut.