Notities bij: Gaspar Storme

RAB, wezenregisters Brugse Vrije nr. 16493, f. 135 Zedelgem Akte van 22-04-1672.
Jaspar (15j), Adrianeken (12j), Janneken (8j) & Barbel (6j), k.v. Storme Jaspar (z.v. Niclaeys) uit zijn 1 huwelijk met Vande Walle Willemynken (d.v. Pieter). Voogden: De Cloet Cornelis (wonend te Zedelgem, gehuwd met een zus van de wezen Storme Willemynken) & Reep Thomas (wonend te Loppem, gehuwd met Vande Walle Janneken). Ze erven van hun vader, + 08-11-1671 te Zedelgem (hofstede te Zedelgem waar Cornelis De Cloet woont, gronden te Loppem en Oostkamp en een rente). De moeder als bezitster. Mede-erfgenamen waren de hierboven vermelde De Cloet Cornelis omwille van zijn vrouw, en Allaert Michiel (gehuwd met een zus van de wezen Storme Anna).
Op 18-12-1679 legde dezelfde Allaert Michiel de eed af als voogd i.p.v. Reep Thomas. Tegelijjk erven ze van hun moeder, vrouw van Lievens Adriaen, + 07-02-1679 te Loppem (onroerend goed te Oostkamp, Loppem en Zedelgem en een rente). Bezitter (wdr.): Lievens Adriaen.