Notities bij: Adrianus Vande Walle

Willy Eeckeman, Graf- en gedenkschriften Sint-Martinuskerk Loppem, p. 102
Hier light begraeven Adriaen vande walle prochiaen in Lopphem ovleet 3 lauwe 1627 ende van Janneke fa Guilliame De Clerck, die huysvrauwe was van Adriaen vande Walle en Adriaen heeft achtergghelaeten 2 kijnderen adriaentge en gritge.

doopheffers (2) Nicolaus De Clercq - Adriana Maertens

RAB, Wezenakten Brugse Vrije 16485 f. 134v en f. 298; akte 14.1.1628
Adriaan Vande Walle fs Adriaan, vrijlaat van Jabbeken, +Loppem 3 januari 1627
x Janneken fa Guilleame De Clerck, zijn eerste vrouw. Zij hertrouwde met Frans Denys
2 kdn: Adrianen 4 j en Margriete 7 j
VP: Jooris Vande Walle fs Maarten, wonende te Zwevezele, rechtsweer van de wezen
VM: Nicolaus De Clerck x Maria De Sanghere, broer wde, Loppem
gronden gekomen van zijn vader en moeder: Adriaen Vande Walle x Margriete Braet (xx Jacob Lievens) te Loppem, oa. hofstede 't Widdau, en verder nog vele gronden.
saldo 287 p. gr.
de wezen erfden bij het overlijden van hun oom Jan Vande Walle gronden te Loppem. Adriaen erfde van hem een leen van 9 g. te Loppem gehouden van de Burg van Brugge, saldo 77 p.