Notities bij: Judoca Storme

RAB, wezenakten Brugse Vrije, 16494 f. 280
+Josyne fa Clays Storme, + Loppem 20.3.1677
x Adriaen Vande Walle fs Adriaen, zijn tweede overleden vrouw
kdn: Janneken 18 j, Jacquemynken 14 j, Cornelis, Joos, Mary x Adriaen De Knock
voogden: Francoys Denys (1/2 broer wdr) en Cornelis Vande Walle (broer wezen)
vele gronden te Loppem en Zedelgem
saldo 180 p. gr.