Notities bij: Joannes Vande Velde

RAB, wezenregisters Brugse Vrije Noord 16491 (1665) f. 42
+Jan Vande Velde fs Jacques
xxxx Jacquemynken fa Jan Nuete (xx Pauwels Bollaert)
kdn: Maerten 13 j, Jan Baptiste 3 j, Marie 11 j, Anna 7 j, Joanna 5 j. VP: Pieter Thomas x Josyne Vande Velde (= 1/2 zus wezen), Oudeman, VM: Louys Nuete (= rechtsweer wde)
saldo 250 p. gr., voor deze wezen 5/16, maar veel lasten blijven nog open
toevoeging: Jan Vande Velde, 1/2 broer voogd van Maerten en Anna, de resterende wezen, De wezen erfden bij overlijden van Marie Caf fa Hubrecht, vrouw van Jacques De Makere, wde van Jacques Chimay, +7.6.1678 te Lapscheure (moeye paterneel van halfven bedde), 2/5 (samen met Jan Vande Velde, Pieter Thomas causa uxoris en Jooris Vande Velde = 1/2 broers en zus) van 1/4 in een hofstede van 10 g. te Sint-Laureins en nog veel gronden

RAB, wezenregisters Brugse Vrije Noord nr. 16492 (1655) f. 123
+Josyne fa Jan De Brune +11.10.1652, derde huisvrouw van Jan Vande Velde fs Jacques
kd: Jooris 4 j. VP: Jan Van Simay, Moerkerke; VM: Philips De Swaelf, Maldegem
Zij had gerfd van haar grootouders, Bruno De Wulf en Elisabeth fa Pieter Thomaessen Boudens en van haar broer Cornelis De Brune, gronden te Lapscheure, naast het fort St.-Donaes, deel in een hofstede van 133 g, verder nog gronden te Sint-Laureins en Moerkerke
Borg voor de wees: Jan Neute uit St.-Catharina-buyten-Damme

RAB, wezenregisters Brugse Vrije Noord nr. 16489 (1649) f. 230
+Willemynken fa Jan Zeghers & Josyntken Bins, +Lapscheure 23.4.1653, tweede huisvrouw van Jan Vande Velde fs Jacques
kdn: Jan 11 j, Cornelis 5 j (+) en Hubrecht 3 j (+): VP: Lieven Maes (+), geen andere voogd (latere voogden: Pieter Thomas x Josine Vande Velde = 1/2 zus wees en Jan Van Houtte uit Moerkerke)
hofstede van 17 g. te Lapscheure, nog gronden te Heile en Moerkerke

RAB, wezenregisters Brugse Vrije Noord nr. 16488 (1643) f. 31
+Lampe Cornelie fa Anthone, +Lapscheure 1640
x Jan Vande Velde fs Jacques
kd: Josyne 3 j, VP: Jan Van Simay jr. x Mayken Caf (= 1/2 zus wdr) fa Hubrecht x Geeraerdyne Feys, uit Moerkerke en VM: Joos Van Houcke x Janneken Lampe (= zuster overledene) uit Lapscheure
saldo 106 p. gr.

RAB, staten van goed Brugse Vrije 2 nr. 15179
Jan Vande Velde fs Jacques x Aernoudynken fa Gilles Feys, vrijlaat van het ambacht Moerkerke, + Westkapelle 31.12.1664
x Jacqueminken fa Jan Neute, zijn 4 vrouw (nu xx Pauwels Bollaert): Maerten 13 j, Jan Baptiste 3 j, Marij 11 j, Anna 7 j, Joanne 5 j; VP: Pieter Thomas, VM: Loijs Neute, rechtsweer weduwe
wdr 1 x Cornelie fa Antheunis Lampe: Josynken x Pieter Thomas
wdr 2 x Willemyneke fa Jan Seghers: Jan 24 j, VP: Pieter Thomas, VM: Jan Van Houtte x Janneken Wispelaer uit Moerkerke
wdr 3 x Josyne De Bruyne fa Jan: Jooris 13 j; VP: Pieter Thomas ipv. Jan Van Chimaij, VM: Philips De Swaef
sloten een huwelijkscontract voor notaris Maertens te Brugge op 8.2.1653; hij is weduwnaar en vergezeld van Hubrecht Caf en Jan Van Chimay x Mayken Caf; zij is jonge dochter vergezeld van haar vader en haar oom Jacques Neute
-gronden gekomen van zijn vader te Sint-Laureins (nu verkocht)
-de wezen erfden van Anna Aerens fa Pieter & Mayken fa Jan Vande Velde, +Sint-Laureins
-pacht een hofstede aan Marie Pardo, wde van Silvester Pardo, van 33 g. te Westkapelle
-saldo 240 p.