Notities bij: Guillielmus Nottolf

huwelijk ingezegend door de pastoor van Oostkerke, huwelijksgetuigen: Mr. Petrus De Waele en Mr. Petrus Fournois.

doopheffers: (1) Martinus Dullaert - Adriana Gevaert, (2) Egidius Bertholf - Margarita Libaert

bij zijn overlijdensakte: geen toevoeging