Notities bij: Martina Nottolf

RAB, Wezenregisters Brugse Vrije Noord 1705 f. 120
Martinken Nottolf fa Guilleame, + Oostkerke 18.9.1706
x Maerten Vande Velde fs Jan (zijn tweede huwelijk)
kdn: Maerten 11 j, Joanna 12 j, voogden Jan De Keyser en Jaecques Dullaert
-1/4 van hofstede van 34 g. te Oostkerke, 1/4 van 29 g. meegaande met deze hofstede, 1/2 van 11 g. land en hofstede , 1/8 hofstede van 49 g. te Klemskerke, 1/4 hofstede van 15 g. te Westkapelle, 1/16 van 5/24 van 6 huizen te Brugge bij de St.-Lenaertspoorte, 1/4 van 15 g. land te Oostkerke, 1/4 van 16 g. land te Klemskerke, 1/4 van 17 g. leen te Oostkerke,
-saldo 147 p.
Jan Vande Velde = broer 1/2 bed voogd vanaf 1713 na + Jan De Keysere
de wezen erfden bij + Janneken Vander Meersch, grootmoeder materneel, (xx Jacques Dullaert) 72 p. gr., 1712, 1713 Martinus alleen wees (sic !)

RAB, Wezenregisters Brugse Vrije Noord 1711 f. 198
+Maerten Vande Velde, + Houtave 27.9.1717, jongman
erfgenaam oa. Adriaen Vande Velde fa Jan x Adriaene Quintens, vrijlaten Oostkerke, voogden Benedictus Denie en Jacob Liebaert
24.5.1721 Adriaen Otsens voogd ipv Benedictus Denie (+), hij is gehuwd met de weduwe, 26.1.1732 voogd Joseph Bulcke ipv. Adriaen Otsens (+)

RAB, staten van goed Brugse Vrije 2 nr. 10.056
Martinken Nottholff fa Guilliame & Joanne Vermeersch, + Oostkerke 18.9.1706
x Maerten Vande Velde fs Jan
kdn: Martinus 11 j, Joanna 12 j, VP: Jan De Keysere x Marie Coene fa ... x Anna Vande Velde (= zus wdr), Damme - VM: Jacques Dullaert, Oostkerke, weduwnaar van haar moeder, vrimde, maar voogd gezien geene vrienden van dese syde
huwelijkscontract voor notaris Mattheus De Ram te Brugge op 19.2.1689. Hij is weduwnaar van Josinken De Brune. Zij is jonge dochter en minderjarig, vergezeld van Jacques Dullaert (stiefvader) en Janneken Vermeersch (haar moeder), Petrus Paternost (haar voogd) en Jan Dullaert (haar zwager)
Haar moeder was een tweede maal gehuwd geweest met Guillaume Vander Heecken
Gronden gekomen van haar kant, uit de erfenis van Pieter Baggaert, onverdeeld met de wees van Guillaume Vander Heecken x Janneken Vermeersch: deel hofstede te Oostkerke + gronden, deel hofstede te Klemskerke, deel hofstede te Westkapelle, deel in 6 huizen te Brugge
-saldo 295 p. gr.