Notities bij: Achiel Patteeuw

Gestorven tgv een longaandoening opgedaan bij een Duitse gasaanval bij hun terugtrekking aan de vaart in Hansbeke.
Gasaanvallen in het Meetjesland
Gedurende de eerste fase van het eindoffensief, vanaf 28 september, en de daaropvolgende stilstand tot 14 oktober waren er vijf Duitse gasbeschietingen, onder andere op Staden en Moorslede. In de tweede fase, in de tweede helft van oktober kwam Duits gas op Loppem (17 oktober), Bellem (23 oktober) en tweemaal op Zomergem (22 en 30 oktober) aan het Schipdonkkanaal. Begin november vielen Duitse Gelbkreuz-granaten op Hansbeke. Het is moeilijk te bepalen hoeveel gasdoden er stierven. Dit omdat het niet duidelijk is of de doodsoorzaak steeds het gevolg was van de gasaanvallen.
De Duitse commandant verwittigde de gemeenten van Nevele dat de Engelsen luchtaanvallen zouden uitvoeren waarin ze gasbommen zouden gebruiken. Hij gaf de inwoners goede raad. Dit gas trok altijd bergaf, dus naar kelders, lager gelegen plaatsen, rivieren, De enige uitweg was dus schuilen op de hoger gelegen plaatsen van het dorp en op de bovenste verdiepingen van huizen. Bij kalm weer of mist duurt het oplossen van gas 2 tot 3 uur. Het gas had een groenachtig-gele kleur en was door zijn reuk te herkennen. Als het gas een plaats was binnengedrongen, dan moest men wachten tot de aanval voorbij was en gas verdrijven door met een krant te wuiven of door met de handen luchtdruk te doen ontstaan. De Duitse bezetter was in de onmogelijkheid om aan de hele bevolking gasmaskers uit te delen. De gemeentebesturen waren verplicht de bevolking te verwittigen dat bij aanvallen uit de lucht rekening moest gehouden worden met bommen met verstikkend gas. De besturen moesten aan de bevolking de uitwerking van zulke aanvallen uitleggen en verklaren wat bij die aanvallen moest gedaan worden. De brandklok moest geluid worden en die moest overal hoorbaar zijn. Alleen in Hansbeke al vielen er tijdens het eindoffensief van oktober en november 1918 tientallendodelijke burgerslachtoffers door de gasaanvallen.