Notities bij: Petronella Maertens

Bron: RAB, Brugse Vrije, staten van goed 1e reeks nr. 9072
Perrynken Maertens fa Lambrecht & Peryne Ghijsels, +Aartrijke , geen datumvermelding (ca. 1690)
Laatst wde van Sebastiaen Van Eede fs Philips (= x Aartrijke 21.5.1670), geen levende kdn uit dit huwelijk
Eeder wde van Frans Mortier fs Gillis, poorter van Brugge
Kdn:
(1) Jacqueminken x Pieter De Ketelaere fs Anselme, = rendant en VP
(2) Maria x Frans Muyllaert, wonende te Vlissegem, = VM
(3) Jan, ca. 23 j
(4) Bartholomeus, ca. 23 j
De geciteerde voogden deden dit ipv. Guillielm Mortier en Bartholomeus Ghys
Bezat door aankopen in haar eerste en tweede huwelijk een deel van een hofstede te Zedelgem, groot ca. 26 g.
Pachtte een hofstede te Aartrijke aan de heer van Basengien
Veel oorlogsschade