Notities bij: Joannes Vande Kerckhove

ondertrouw te Aartrijke op 4.12.1633, getuigen: Nicolaus Vande Kerckhove - Franciscus Van Ideghem
huwelijksgetuigen: Nicolaus Vande Kerckhove - Jacobus Blomme (is veel getuige)

doopgetuigen: (1), (2) Marijn Van Houtte - Elisabeth x Boussemaere Pieter, (3) Jacques fs Jacques Vande Kerckhove - Jacquemine x De Kerssemaecker, (4) Jan Ramout - Elisabeth x Marijn Van Houtte, (5) Jan Lannoy jr. - Agneese x Maryn De Vriendt

RAB, Wynendaele 393 f. 127v, staten van goed Brugse Vrije 1 nr. 16734
Jan Vande Kerckhove fs Niclaeys & Jacquemine Bouts, + Aartrijke aug. 1658
x Maeyken fa Victor Van Houtte
VP: Joos Vande Kerckhove fs Joos, VM: Jan Vande Kerckhove fs Jan, broer wezen
wezen: Elisabette 18 j - Joos 15 j - Prijntken 10 j - Mechelyne 25 j
-van zijn ouders, door vriendelijke separatie jegens de kdn van Pieter De Kesmaecker x Jacquemine fa Niclaeys Vande Kerckhove, bij verkaveling van 1659, gronden te Aartrijke, ver zuid van de kerk, waar hij overleden is, in totaal 26 g. Verder nog 4 g. te Aartrijke en 4 g. te Torhout (deels gemeen met Pieter Van Woonacker en consoorten). Verder nog 4 g. land te Torhout. Zijn vader verkreeg idt uit erfenis van zijn vader Joos Vande Kerckhove, neffens de patris cavelanten te weten Claeys Vande Kerckhove, Joos Vande Kerckhove, Hendrick Coeman en Joos Cassier
-samen gekocht: 0,5 g. te Aartrijke, gekocht van Hendrik Bouts in 1619
Alles samen 35 g.
Saldo: 1118 p. par.