Notities bij: Petrus De Grouve

x (Brugge St.-Anna 15.2.1612) Maria Van Quickelberghe

doopheffers: (1) Cornelius Trincket -Barbel Geerolfs, (2) Jacobus De Grouve - Anna Vanden Abeele (x Jacob De Beste)

SAB, staten van goed II nr. 1414, akte 1638
Pieter Grouve, + 22.9.1634
x Marij fa Joseph Vanden Abeele
VP: Jacques Grouve - Bernaert Vanden Abeele
x-contract op 5.5.1633
-huis in de Langestraat (tussen Langestraat en Nieuwlandstraat)
-1 partij land liggende in 't land van Luycke ter heerlichede van Burchloo
-betaald aan Jan Tryncket x Janneken Van Quekelberghe, aan Isabeau en Cathelyne Van Quekelberghe, hoirs ten sterfhuyse van Mayken Van Quekelberghe, eerste vrouw van Pieter Grouve
-bezit het officie van de berg van Barmhartigheid (bezette hiervoor zijn huis)
meer schuld: 8 p.