Notities bij: Joannes De Cock

doopheffers: Adrianus De Nolf - Maria Anna Vande Steene
huwelijksgetuigen: Guillielmus De Cocq - Petrus Vander Schaeghe

x (OLV 3, 2.12.1682) Petronilla Zaggaert, waarvan Joannes (訕t.-Anna 10.1.1684)
xxx (OLV 3, 16.6.1686, getuigen Petrus Pepere en Adrianus De Nolf) Catharina De Pepere. Kdn: (1) Catharina Petronella (記LV 3, 8.3.1687, tt: Jacobus Brabant - Catharina Verstraete), (2) Joannes (記LV 3, 13.8.1690, tt: Christianus Hagedoorne - Maria Peper), (3) Albertina (記LV 3, 3.9.1695, tt: Joannes Jonckheere - Martina Reynvout), (4) Ida (記LV 3, 17.9.1696, tt: Guillielmus De Cocq - Maria W...aus), (5) Barbara (記LV 3, 6.3.1699, tt: Judocus Vande Zande - Barbara Blomme)

fs. Guillielmus De Cock x (OLV 2 5.5.1647) x Petronilla De Jaegher, 13 kdn, waaronder Magdalena, Guillielmus; verder nog Petrus. Alle andere zijn meisjes, waaronder 2 maal Joanna (is hier verkeerd ingeschreven?)

SAB, wezenakten consenten 1718 f. 154v
+Jan De Cock, +4.9.1727
x Cathelyne De Peper
kd: Joannes Carolus
voogden: Pieter en Guillielm De Cock
-huis in de Wijngaertstraat te Brugge
-huis in dezelfde straat,, 'de maeght van Gendt'
-het erfachtigh officie van arbeijdschap van de Marijbrugghe
-nog een gelijkaardig officie
-het officie van coolmeter en cooldraegher deser Stede, staende ten lyfve van Barbara De Cock, met haer overlijden vervallen in Stadts boesem.
saldo 53 p. gr.