Notities bij: Joannes Bartholomeus

http://toonblogt.blogspot.be/2013_08_01_archive.html
In Nieuwmunster is de dertiende-eeuwse kerk toegewijd aan Sint-Bartholomeus. Daar vind je een retabel gewijd aan Maria, door de Bruggeling Jan Bartholomeus in 1641 geschilderd. Het is in feite een beeld van de Maagd, met rond haar schilderijtjes met scènes uit het leven van Christus: product van de contrareformatie, maar het heeft wel iets, hier in dat kleine dorpje.

http://www.makelberge.be/Nieuwmunster/Geschiedenis.html : De Brugse kunstschilder Jan Bartholomeus ontving 11 pond om de 15 tafereeltjes van de rozenkrans te schilderen. Het staande Mariabeeld met kind werd aangeschaft voor de prijs van twee pond.

https://www.geni.com/projects/Sint-Lucasgilde-Brugge-1450-1801/13474 :
Sint-Lucasgilde Brugge, Memorielijst van het ambacht der beeldenmakers en zadelmakers. Opgesteld aan de hand van de transcripties van de Memorielijst Brugse Schilders . Deze lijst is een primaire bron en werd sinds 1450 gehouden ter herinnering van het overlijden van de leden van het ambacht. Op f. 24: 1669, Jan Bertholomeus, schilder

In1629 werd Jan Bartholomeus meester van deze St.-Lucasgilde (informatie verkregen van Nico G. Dumalin)

doopgetuigen: (1) Bauduinus Slichtynck - Maria Ansman ipv Anna De Costere matris sue, (2) Egidius Vander Meersch - Catharina Van Lantschoot fa Jacobus, (3)Petrus Maes - Anna Trycket, (4) Andreas Schapelinck - Magdalena Bartholomeus x Boudewinus Sleynchtynck, (5) E.H. Christianus Vanden Berghe - Anna Tryncket, (6) Gabriel Verkint - Barbara Tryncket, (7) Franciscus Tryncket - Magdalena Slichtynck, (8) Petrus Caudel - Joanna Tryncket
bemerking: peter (5) EH Christiaen Vanden Berghe, was arm bij de geboorte, groeide op in de Bogaerdenschool, was in 1613 kapelaan van de OLV-kerk in Brugge, later aartsdiaken van het bisdom Brugge.

eventuele ouders van Joannes Bartholomeus:
bron: SAB, wezenakten St.-Jan, boek nr. 15, f. 402v.
+ Catheline fa Nicolays Bertholomeus x Agnese Palllant, overleden voor 26.6.1626. (volgens parochieregisters overleden te Brugge op 5.9.1925)
De erfgenamen van vaders zijde zijn:
Francois Bartholomeus fs Nicolaus als voogd paterneel en over zichzelf en Pieter Snauwaert (mits speciale procuratie voor de schepenen van Rijsel) als voogd materneel van JAN, Maerten en Catheline Bartholomeus fii Nicolaus in zijn tweede huwelijk met Ursula Plante (ben niet zeker van de n in deze familienaam).
Ze erfden renten ter waarden van 86 p. grooten.

In het zelfde wezenboek f. 70 v. :
Naet Bertholomeus, koopman in Rijsel, voogd van Catheline fa Niclaeys Bertholomeus x Angnete fa Daniel Pallant . De wees erfde 452 p. gr. bij het overlijden van haar moeder, de akte gaat terug op datum van 1599.

Wat leert ons deze akten over Jan Bartholomeus, onder alle voorbehoud
Volgens de poorterboeken van Brugge wordt Nicolas Berthelmieu fs Jan, geboren te Rijsel, poorter in de jaren 1592-93. Als je weet dat men poorter van Brugge kon worden door huwelijk met een Brugse, is dit vermoedelijk het tijdstip van zijn eerste huwelijk met Agneta Pallant fa Daniel (Daniel Pallant woonde in Brugge). Catharina wordt geboren ca 1594, haar moeder Agneta overleed ca. 1596-1597.
Vader Nicolas huwt voor de tweede keer met Ursula Plante(?) ca. 1598 en gaat wonen te... (kinderen zijn niet geboren te Brugge). Catharina blijft in Brugge wonen bij haar maternele grootvader Daniel Pallant. Vader veranderde opnieuw van civiliteit en zegde hij zijn poorterschap van Brugge op (de overlijdenakte van hem en zijn vrouw, en de wezenakten zijn niet te vinden in Brugge). Bij het opmaken van de erfenisdeling bij het overlijden van Catharina Bartholomeus (zie boven, zij is nog altijd poorteresse van Brugge) is Francois meerderjarig (meer dan 25 jaar, geboren ca. 1599-1600) en kan dus aangesteld worden als voogd. Volgen dan Catheline of Jan en nadien Maerten. Deze Jan is dus geboren ca. 1602-1605. Wat zeker kan passen. Het verklaart waarom er bij de doopheffers van de 8 kinderen er weinig familieleden Barthelomeus aanwezig zijn en de enige die het dan nog is.

Van het echtpaar Cornelius Bartholomeus x Francisca … worden te Brugge 2 kdn geboren:
- Ferdinandus, 1597
- Magdalena, 1599, zij huwde met Baldewinus Slechtinck.
Zij is vermoedelijk een nicht van Jan Bartholomeus